• AL-HIDAYAH
  • Menciptakan Madrasah Aliyah yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan berlandaskan iman dan taqwa (IMTAQ).

Kurikulum

Kurikulum yang dikembangkan mengacu kepada kurikulum Kemenag dan Diknas sebagai materi minimal yang diintegrasikan ke dalam nilai-nilai Islam. Selain itu, diberikan pula kurikulum khusus sebagai nilai tambah atau keunggulan MA Al-Hidayah Ibun, yaitu :

  1. Pendidikan Al-Qur’an
  • Membaca Al-Qur’an dengan menggunakan metode murottal, tilawah, serta pemahaman makna (tarjamah lafzhiyyah) dan tafsir.
  • Menulis (tahsinul khot), yang terdiri menulis lepas dan menulis sambung, imla, khot dan kaligrafi.
  • Tahfizh yang terdiri menghafal Al-Qur’an, hadits, dan do’a.
  1. Pendidikan Agama

Pendidikan agama terdiri dari Aqidah Akhlaq, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Al-Qur’an Hadits, dan Fiqih yang dipadukan dalam Pendidikan Agama Islam.

Halaman Lainnya
Visi dan Misi

VISI Menciptakan Madrasah Aliyah yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan berlandaskan iman dan taqwa (IMTAQ).   MISI Melaksanakan dan mengembangkan Kurikulu

08/04/2020 13:48 - Oleh Administrator - Dilihat 496 kali
Profil

Adalah sekolah yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang universal. Sejak awal berdiri MA Al-Hidayah Ibun dirancang dan dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan yang integral dan kompr

08/04/2020 13:47 - Oleh Administrator - Dilihat 504 kali